Calcul tabelar

Pentru a realiza un tabel cu notele și mediile, pentru evidențe la magazine mici, pentru orice tabel care necesită uneori schimbări și calcule, se va utiliza o aplicație de calcul tabelar: Foaie de calcul Google, Microsoft Office Excel, LibreOfiice etc. etc.

Un tabel are un anumit număr de coloane și rânduri, de obicei coloanele notate cu litere, iar rândurile cu cifre.
Celulele sunt numite cu cifra coloanei și numărul rândului pe care se află (ex. B8, C12 etc.)
Un interval se identifică prin: „de la... până la...” (C4:D18) - simbol ”:”; respectiv „celula... și ....” (C4;D18) - simbol ”;".
Liniatura celulelor nu va apărea la imprimare, de aceea este necesară de o formatare în care să se aleagă bordurile, fontul, poziționarea conținutului în celule etc.
Pot fi unite mai multe celule prin selectare și alegerea opțiunii: îmbinare celule / merge cells, sau prin împărțirea unor celule: împărțire celule / split cells.

Funcții
SUM: SUM(A7:A24) - adună celulele de la A7 la A24; SUM(A7;A24) - adună doar celulele A4 și A24
MAX: MAX(A7:A24) - alege cifra cea mai mare din toate celulele de la A7 la A24; MAX(A7;A24) - alege cifra cea mai mare dintre celulele A4 și A24
MIN: MIN(A7:A24) - alege cifra cea mai mică din toate celulele de la A7 la A24; MIN(A7;A24) - alege cifra cea mai mică dintre celulele A4 și A24
AVERAGE: AVERAGE(A7:A24) - media aritmetică a celulelor de la A7 la A24; AVERAGE(A7;A24) - media aritmetică doar a cifrelor din celulele A4 și A24
IF: IF(A7>=2;"este mare";"este mic") - dacă valoarea din A7 este mai mare sau egală cu 2, atunci scrie "este mare", în caz contrar scrie "este mic";
Prima expresie este condiția (A7>=2), după care urmează sarcina în cazul în care condiția anterioară este adevărată (să scrie ceva: ”mai mare”, că calculeze ceva: SUM(A7;A12)+5 etc.), iar ulterior sarcina în cazul în care condiția este falsă (de exemplu să scrie ceva: "mai mic", să facă un calcul: BC18+Y28/(4+B5)-SUM(A24:A26)*MIN(A28:A30)+1 ...)
A B C D
1 28 15 2 =SUM(A1:A3)
2 5 =AVERAGE(A1;A3) =MAX(A1;B1) 18
3 =IF(A1>28;"cam marisor";AVERAGE(A1:A3)) 50 11 =IF(SUM(B1;C2)=21;MIN(B1:B4);AVERAGE(B1:B3))


Alte funcții
CONCATENATE: =CONCATENATE(A1;A3) - unește conținutul celulelor A1 și A3. Funcția poate fi înlocuită cu formula: A1&A3, având același rezultat.
LEFT, MID și RIGHT: =LEFT(A1,2) =MID(A1,3,2) =RIGHT (A1,4) - trei formule pentru extragerea unei părți dintr-un anumit text. LEFT se referă la primele caractere din textul celulele (în ex. primele 2 caractere din celula A1). MID preaia un număr de caractere, pornind de la o anumită poziție (în al doilea ex., preia 2 caractere, pornind de la caracterul nr. 3 din text). RIGT se referă la ultimele caractere din textul celule (în al treilea ex. se vor prelua ultimele 4 caractere din celula A1)
VLOOKUP: =VLOOKUP(A13;A1:C12;2;FALSE) - caută valoarea din celula C13 în toate celulele din prima coloană a intervalului (A1:A12) și afișează/preia de pe rândul în care o fost găsită valoarea din coloana a 2-a a intervalului, cu o potrivire exactă (FALSE)

și multe altele... Pentru o analiză și detaliere a fiecărei funcții recomand o grupare pe categorii, pentru a fi mai ușor de identificat în momentul când dorim să alegem una dintre ele:
Funcții din Microsoft Office Excel
Funcții Google Sheets
Ceea ce se poate observa, ca și în limbajele de programare, există o mare uniformizare a acestora, denumirile fiind în proporție foarte mare la fel.

Etichete: