TIC / Mod functionare computer

Modul de funcţionare al computerelor

Computerele utilizează informaţia într-un format simplificat, ca o înşiruire de două elemente – BINAR: impulsuri pozitive sau negative, trece sau nu trece energia printr-un tranzistor, comutator închis sau deschis, tensiune ridicată, tensiune scăzută, 0 sau 1. La fel cum se transmit informaţii prin alfabetul Morse, utilizând două semne (linie şi punct), la fel calculatorul foloseşte informaţia ca o succesiune de două semne elementare, notate cu 0 şi 1.
Date: informaţia în computer.
Instructiune: comandă dată (De exemplu în expresia: Calculează suma numerelor 2 şi 4, Calculează suma numerelor este instrucţiune, iar 2 şi 4 sunt date).
Bit: informaţia elementară, adică un 0 sau un 1, din care se compun date si instrucţiuni.
              1 bit = un 0 sau un 1 (bits);
              8 biţi = 1 octet (1 byte) - cea mai mică unitate de măsură adresabilă (poate stoca un character - o literă)
              1024 bytes (octeţi) = 1 KB (kilobyte, kiloocteţi) = 8192 biţi
              1024 KB = 1 MB (megabytes, megaocteţi) = 1.048.576 bytes = 8.388.608 biţi
              1024 MB = 1 GB (gigabytes, gigaocteţi) = 1073741824 bytes = 8.589.934.592 biţi
              1024 GB = 1 TB (terabytes, teraocteţi).
              1024 TB = 1 PB (petabytes, petaocteţi).
              1024 PB = 1 EB (exabytes, exaocteţi).
              1024 EB = 1 ZB (zettabytes, zettaocteţi).
              1024 ZB = 1 YB (yottabytes, yottaocteţi).
De exemplu, o melodie poate avea 3 MB, adică 25.165.824 biţi, deci o înşiruire de peste 25 milioane de 0 şi 1.
Cuvântul ”computer”, în sistem binar este: ”0110001101101111011011010111000001110101011101000110010101110010”, caracterul ”a”, în sistem binar este ” 01100001”, cifrele se pot calcula uşor, prin împărţirea succesivă la 2, iar restul reprezintă cifrele binare (”2” înseamnă 2/2-rest 0, 1/2-rest 1: rezultatul ”01”).
Cum lucrăm cu informaţia binară?
Să presupunem că dorim ca apăsând tasta ~a~ să apară pe monitor litera ~a~. Când vom apăsa tasta un şir de biţi pleacă spre microprocesor, acolo se combină cu alte şiruri (provenite de la sistemul de operare – ex. Windows, de la aplicaţia pornită pe computer, de la instrucţiunile nivelelor superioare arhitecturale ale computerului, etc.) şi se creează un alt şir de biţi care trimis spre monitor colorează puncte care fac să vedem noi litera ~a~.

Conversia în biți

Numerele în baza 10 (adică formate din cifrele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) se transformă în baza 2 (0 şi 1 - binar), prin împărţirea la 2:
Exemplu numărul 156 (în baza 10) se transformă în 10011100 (în baza doi):
156:2=78, rest 0
78 :2=39, rest 0
39 :2=19, rest 1
19 :2= 9, rest 1
9  :2= 4, rest 1
4  :2= 2, rest 0
2  :2= 1, rest 0
1  :2= ., rest 1
Rezultă numărul binar: 10011100
Caracterele se convertesc utilizând codul predefinit ASCII. De exemplu, a = 01100001 (7 biţi + unul pentru paritate şi control), b = 01100010, computer = 01100011 01101111 01101101 01110000 01110101 01110100 01100101 01110010 etc.

Keyword
modalitate functionare    computer    bit    byte    multipli    informatie binara    ciculatia informatiei - cristis.ro    www.cristis.ro    petru voda    poiana teiului    neamt    cristis.cris        
cristis.ro
All right reserved © Cristis   PHP Code, CSS Code, Design, Content: http://cristis.ro/. Conținutul prezentului site este exclusiv punctul de vedere al autorului, fără a implica nici o funcție, ocupație, instituție, companie, firmă.

Cristis.