Religie

Religie

             Religia, în general, este legătura conştientă şi liberă a omului cu Dumnezeu.
             Această legătură se manifestă prin cunoaşterea şi adorarea lui Dumnezeu, care sunt cele două momente esenţiale ale religiei.
             Cunoaşterea lui Dumnezeu este partea teoretica a religiei şi este cuprinsă în doctrina sau învăţătura religioasă. Adorarea este partea practică şi constă din viaţa morală şi acte de cult. Doctrină, morală şi cult sunt doarcele trei părţi constitutive ale religiei şi stau între ele în legătură indisolubilă.
             Dumnezeu, în religie, este o fiinţă mai presus de lume, personală şi spirituală.Astfel, dacă Dumnezeu nu este mai presus de fire, avem în faţă fetişismul sau idolatria; dacă nu este fiinţă spirituală, avem materialismul, iar dacă nu este fiinţă personală, cădem în panteism.
             Religia se prezintă sub două forme sau aspecte diferite: internă şi externă. Sub aspectul intern, religia este o stare sufletească a omului, stare care, ca orice act psihic, nu se poate defini, dar pe care o exprimăm prin cuvintele: religiozitate, pietate, credinţă, adorare, etc. Sub aspectul extern, religia este o sumă de acte şi atitudini, morale, rituri, ceremonii, practici, etc. Sub primul aspect, religia se mai numeşte şi subiectivă; sub cel de al doilea, obiectivă.
             Fiind sădită în însăşi fiinţa omului, religia este nedezlipită de firea Iui. Oricând şi oriunde s-au aflat şi se vor afla oameni, se află şi religia.
             La diferite popoare şi în diferite timpuri, religia a luat forme diferite în manifestarea sa în afară sau ca religie obiectivă, ceea ce arată că şi religia subiectivă, sau ceea ce simte omul religios în inima sa, diferă foarte adesea de la popor la popor şi chiar de la om la om. Oricât de multe şi variate sunt aceste forme, ele se pot reduce la trei grupe sau categorii de religii: monoteism, dualism şi politeism.
                          Monoteiste se numesc acele religii în care se adoră un singur Dumnezeu. Aşa a fost religia dată de Dumnezeu celor dintâi oameni şi sunt azi religiile creştină, mozaică şi mahomedană.
                          Dualiste se numesc acele religii în care se adoră numai două divinităţi. Aşa a fost religia dată vechilor iranieni de către Zoroastru, în care se adorau două principii: Ahuramazda sau Ormuz, principiul binelui, şi Angromainius sau Ahriman, principiul răului.
                          Politeiste se numesc religiile în care se adoră mai multe zeităţi. Cele mai multe religii din vremurile vechi au fost politeiste, ca si ale triburilor sălbatice de azi. Religiile cuprinse în această grupă se deosebesc mult unele de altele. Astfel, la unele din ele, divinităţile sunt înfăţişate prin tot felul de obiecte naturale sau artificiale, precum: lemne, pietre, coji de scoici, pene, un baston, un cuţit, o păpuşă ele. Astfel sunt religiile popoarelor inculte din centrul şi sudul Africii, din insulele Australiei, din nordul Asiei şi din pădurile Americii Centrale şi de Sud. Ele se numesc religii fetişiste, după numele ce-l poartă înfăţişările divinităţilor, fetis.
             Alte religii socotesc ca divinităţi soarele, luna, stelele, cerul, apa, munţii, pământul, marea, izvoarele, animalele, etc. pe care le înfăţişează în chip de om sau animal. Aşa au fost religiile celor mai multe popoare din vechime, ca: indienii,asiro-babilonienii, arabii, fenicienii, egiptenii, grecii, romanii,galii, germanii, slavii, etc. Aceste religii se numesc naturaliste. După cum în aceste religii predomină mai mult divinităţile soarelui sau ale stelelor, ori ale pământului etc, ele se împart în solare, siderale sau ctonice.
             Iar dacă zeii erau înfăţişaţi sub formă de om sau de animal, aceste religii se împart în antropomorfe sau zoomorfe, etc.
Mitropolitul Irineau Mihălcescu – Dogmele Bisericii Creştine Ortodoxe, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1994.


Keyword
religie ortodoxa    catehism    liturgica    istorie bisericeasca    invatatura de credinta    petru voda    poiana teiului    neamt        
cristis.ro
All right reserved © Cristis   PHP Code, CSS Code, Design, Content: http://cristis.ro/. Conținutul prezentului site este exclusiv punctul de vedere al autorului, fără a implica nici o funcție, ocupație, instituție, companie, firmă.

Cristis.