Religie / Buna-Vestire

Buna-Vestire a Naşterii Domnului

Generalităţi

     Buna-Vestire este sărbătoarea în cinstea veştii aduse de Arhanghelul Gavril Maicii Domnului, cu privire la Pruncul pe care avea să-l nască.
     În fiecare an, Biserica Ortodoxă serbează acest eveniment pe data de 25 martie, cu exact 9 luni înainte de Naşterea Domnului (25 decembrie).

Localizarea în timp şi spaţiu

     Evenimentul s-a petrecut în anul 1, cu 9 luni înainte de Naşterea Domnului. Există o discuţie cu privire la stabilirea anului Naşterii Domnului pe care a facut-o Dionisie Exiguul în funcţie de crearea Romei, dar nu am luat în considerare această greşeală.
     Locul îl reprezintă cetatea Nazaret din Galileia, de unde Fecioara Maria a venit la Betleem şi unde s-a reîntors după fuga din Egipt.

dionisie exiguul harta vechii palestine biserica bunei-vestiri nazaret

Descrierea evenimentului

Eveniment descris în Sf. Evanghelie după Luca cap.1.
     Fecioara Maria, fiica lui Ioachim şi Ana (din neamul lui David), după ce a stat mai mult timp pe lângă Templu din Ierusalim, se afla în localitatea natală (Nazaret, din Galileia), fiind în grija unui bătrân pe nume Iosif.
     Fecioara Maria nu a dorit să se căsătorească şi fiindcă acest lucru era considerat un blestem pentru orice femeie, ea a fost luată în grijă de către Iosif, dar nu ca soţ, ci pentru a evita ura mulţimii şi blestemul concepţiilor iudaice.
     La Fecioara Maria a venit Arhanghelul Gavriil şi, după ce i s-a închinat: "Bucură-te cea plină de har Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei", i-a spus că "Iată, ai luat în pîntece şi vei naşte fiu şi se va chema numele Lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema".
     Vădit surprinsă de această veste, Fecioara Maria a întrebat, firesc: "Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?". După cum am afirmat, necăsătorită, Maria nu putea zămisli un copil, Iosif fiind cel care doar o avea în grijă. Dar, răspunsul îngerului clarifică situaţia: "Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema."

buna-vestire

Explicaţii

     Arhanghelii sunt o ceată, din cele 9 ale îngerilor ce formează ierarhia cerească, alături de: Tronurile, Heruvimii si Serafimii, Stapaniile, Domniile si Puterile, Incepatoriile, Arhan­ghelii si Ingerii.
     Fiul lui Dumnezeu trebuia să vină în lume pentru a răscumpăra păcatul strămoşesc (a lui Adam şi Eva), răscumpărare pe care firea omenească singură nu o putea face din cauza neputiinţei ei înclinării spre păcat (concupiscenţei). Ca să ia firea omenească şi să o unească cu cea divină (unire ipostatică), Dumnezeu trebuia să se nască, iar pentru acest lucru a fost aleasă o fecioară, Fecioara Maria. Încă din momentul zămislirii, Dumnezeu s-a făcut Om, în Persoana Domnului Iisus fiind două firi: cea umană (luată prin zămislirea şi naşterea din pântecele Fecioarei) şi cea divină (unite prin pogorârea Fiului, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat în lume).
     Arhanghelul Gavril se închină Fecioarei, pentru că sfinţii sunt mai presus de îngeri. Pe când voinţa îngerilor este întărită în bine, laudă şi slava lui Dumnezeu, în cazul sfinţilor, aceştia au câştigat lupta cu răul şi atragerea spre a face rău specifică firii omeneşti.
     Dumnezeu respectă voinţa liberă a omului şi cere învoiala Maicii Domnului pentru a veni pe pământ.
     Credinţa Maicii Domnului este una mai presus de orice. Apostolii au crezul în Învierea Domului după ce s-a arătat lor şi multora, credinţa noastră de multe ori este îndoielnică având atâtea dovezi ale existenţei şi lucrării divine. În cazul Maicii Domnului ea nu a aşteptat vreun semn, ci a crezut imediat după ce a cerut o explicaţie cu privire la modalitatea în care Pruncul Iisus putea să fie zămislit în pântecele unei fecioare.

Surse imagini:
http://www.sacred-destinations.com/

Keyword
buna-vestire    bunavestire    vestea domnului    arghanghelul gavriil    explicatie    localizare    sarbatoare crestina    descriere - cristis.ro     cristis.cris        
cristis.ro
All right reserved © Cristis   PHP Code, CSS Code, Design, Content: http://cristis.ro/. Conținutul prezentului site este exclusiv punctul de vedere al autorului, fără a implica nici o funcție, ocupație, instituție, companie, firmă.

Cristis.