Religie / Simbolul de credinta

Simbolul de credință

Necesitate

Simboalele de credință au apărut în perioada de început a creștinismului, pentru a fi rostite ca mărturisire de credință de cei ce urmau să primească botezul(simplu, sintetic și cât mai cuprinzătoare). Au apărut diverse simboale de credință: simbolul apostolic, simboale de credință ale diferitelor Biserici locale, toate, însă, dispărând după apariția simbolului de credință nico-constantinopolitan.
Cei ce doreau să intre în creştinism, dacă erau adulţi, trebuiau să urmeze o perioadă de pregătire (catehumenat). La sfârşitul acesteia, trebuiau să-şi mărturisească credinţă şi să primească Botezul. Simbolul de credinţă, ca o sinteză a învăţăturii de credinţă, era o modalitate de mărturisire a credinţei, fără omisiuni ale învăţăturilor esenţiale creştine şi uşor de învăţat de către catehumeni.

Alcătuire

Simbolul de credință niceo-constantinopolitan sau Crezul (cum îl numim de obicei) a fost alcătuit de Sfinții Părinți, participanți la:

Folosire în Biserică

Crezul este folosit, în special, la Sfânta Taină a Botezului, unde nașii mărturisesc, în numele pruncului, credința creștină. Este întânit și la slujbele Biserici (Ex.Sfânta Liturghie), dar și în alte rugăciuni.

Structura Crezului

Cred în Dumnezeu Dumnezeu - Tatăl
Dumnezeu - Fiul Dumnezeu - Fiul ca Dumnezeu
Dumnezeu - Fiul ca Om
Dumnezeu - Sfântul Duh
Biserica
Sfintele Taine
Eshatologie (Sfârşitul lumii)

Cred într-Unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute
Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel deoființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii si morții, a Căruia împărăție nu va avea sfârșit.
Și-ntru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților. Și viața veacului, ce va să fie. Amin.


Dogma Sfintei Treimi

Dumnezeu este Unul în Fiinţă, întreit în Persoană: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh

Versiuni lincvistice

Crezul a fost tradus, ca şi Biblia, în foarte multe limbi. Exemplu: greacă, latină, engleză, franceză, spaniolă, rusă etc.

Keyword
crezul    crez    simbol de credinta    nico-constantinopolitan    marturisire credinta    crestina    ortodox    botez - cristis.ro     cristis.cris        
cristis.ro
All right reserved © Cristis   PHP Code, CSS Code, Design, Content: http://cristis.ro/. Conținutul prezentului site este exclusiv punctul de vedere al autorului, fără a implica nici o funcție, ocupație, instituție, companie, firmă.

Cristis.