Religie

Pilda viţei şi a mlădiţei

În cei trei ani şi şase luni de activitate, Domnul Iisus a învăţat pe oameni, fie prin învăţături directe, fie folosind simboluri sau pilde sau parabole. Una dintre acestea este Pilda viţei şi a mlădiţei.

Localizare și context

Localizarea în spaţiu şi timp: Ierusalim, după Cina cea de Taină, anul 33/34, înainte de patima de pe Cruce.
Context: după Cina cea de Taină, Domnul Iisus vorbeşte cu Apostolii, spunându-le că El va trebui să plece, ca Om, din acestă lume, că Sf. Petru se va lepăda de 3 ori, că El este Calea, Adevărul şi Viaţa, că le va trimite un Mângâietor, după care se ridică pentru a merge în Grădina Ghetsimani. Imediat le spune şi această pildă, după care a promovat porunca iubirii.

Textul Pildei viţei şi a mlădiţei

Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.
Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă.
Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus.
Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.
Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. (Ioan 15, 1-6)

pomul


Interpretarea pildei

Viţa = Domnul nostru Iisus Hristos;
Lucrătorul = Dumnezeu-Tatăl; Mlădiţa bună = Omul credincios, care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplineşte;
Mlădiţa rea = Omul păcătos, care nu vrea să îndeplinească cuvântul lui Dumnezeu;
Roadele = faptele bune.

Învăţături

Dumnezeu are grijă de toţi oamenii la fel, ajutându-i în drumul lor spre mântuire, precum lucrătorul îngrijeşte viţa, iar viţa dă mlădiţelor seva care le ajută să rodească.
Unii oameni nu doresc să fie uniţi cu Dumnezeu, prin Sfânta Împărtăşanie şi respectarea învăţăturii Sale, iar atunci devin răi, fără fapte bune, ca şi mlădiţa care se usucă;
Să mergem la biserică şi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului, unindu-ne cu Dumnezeu, ca mlădiţele ce se hrănesc cu seva viţei;
Să facem fapte bune, în colaborare cu Dumnezeu (prin biserică, Sf. Taine), ca mlădiţa cea roditoare.

cristis.ro
All right reserved © Cristis   PHP Code, CSS Code, Design, Content: http://cristis.ro/. Conținutul prezentului site este exclusiv punctul de vedere al autorului, fără a implica nici o funcție, ocupație, instituție, companie, firmă.

Cristis.