Religie / Raspandire crestinism

Rugăciunea

Rugăciunea este vorbirea omului cu Dumnezeu.
Rugăciunea unui creștin este:
     »    individuală: cea de seară, dimineată, când pleacă la drum, când începe un lucru, când se așează și se ridică de la masă etc.
     »    colectivă: la slujbele Bisericii, cea mai importăntă fiind participarea la Sfânta Liturghie, încununarea tuturor slujbelor bisericești.
Prin rugăciune îl laudăm pe Dumnezeu, Cel mai presus de lume (de laudă), îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale (de mulțumire) și îi cerem să ne ajute, în special, pentru mântuirea noastră (de cerere).
Rugăciunea are mai multe trepte: pleacă de la rostirea ei, trece apoi prin minte (când nu mai este nevoie nici măcar rostirea), iar în ultima treaptă ajunge la inimă (când nu mai este nevoie nici de rostire, nici de conștientizarea prin minte, ci lucrarea rugăciunii este în inimă). La ultima treaptă ajung sfinții, foarte puțini din lumea aceasta. Noi, suntem datori să rostim rugăciunea, să ne gândim la ceea ce spunem prin rugăciune și să încercăm ca și simțămintele noastre să se umple de iubirea față de Dumnezeu - ca o cale spre rugăciunea inimii.

Împărate ceresc

Cuvine-se cu adevărat

Psalmul 50

Este un psalm al lui David, ca plângere pentru păcatele sale
1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosului şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Preasfântă Treime

PreaSfântă Treime,. miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău”.

Apărătoare Doamnă

„Apărătoare Doamnă, mulţumiri pentru biruinţă, izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne pe noi dintru toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te Mireasă, purururea Fecioară!“

Keyword
rugaciuni    biserica    admitere seminar    probe aptitudini    probe eliminatorii    seminarii teologice - cristis.ro     cristis.cris        
cristis.ro
All right reserved © Cristis   PHP Code, CSS Code, Design, Content: http://cristis.ro/. Conținutul prezentului site este exclusiv punctul de vedere al autorului, fără a implica nici o funcție, ocupație, instituție, companie, firmă.

Cristis.