Religie / Sfanta Traditie

Sfânta Tradiţie - definiţie

             Sfanta Tradiţie reprezintă comoara de învăţături, care nu sunt cuprinse în Sfânta Scriptură, transmise prin viu grai de la Domnul Iisus, fiind fixate ulterior în aşa-numitele monumente al Sfintei Tradiţii (fixarea s-a realizat până în secolul al VIII-lea, adică până la ultimul sinod ecumenic: Constantinopol, 787).
             Biblia nu trebuie înţeleasă ca un studiu care cuprinde toată activitatea şi învăţăturile Domnului Iisus (dacă ne referim la Noul Testament). Sunt şi alte multe lucruri şi învăţături pe care Domnul Iisus le-a făcut sau spus, care nu sunt cuprinse în cărţile biblice. Toate acestea au fost cuprinse în predica apostolilor şi ucenicilor, apoi în predica episcopilor şi preoţilor, ulterior fixându-se.
             „Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris" (Ioan 21, 25).
             „Multe având a vă scrie, n-am voit să le scriu pe hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi şi să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie deplină" (II Ioan 1, 12).
             Monumente ale Sfintei Tradiţii:
       - Simboalele de credinţă (Simbolul Apostolic, Simbolul Niceo-Constantinopolitan etc.); au fost alcătuite, inițial, ca o necesitate a sintetizării învățăturii de credință pentru a fi mărturisită la Botez;
       - Hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi Canoanele Bisericii: Cele 7 Sinoade Ecumenice (de la Niceea,325 până la cel de la Constantiopol, 381) s-au întrunit pentru a rezolva o anumită învățătură de credință, dând hotărâri, dar și canoane, ca norme de conduită și alt gen de decizii privind Biserica în ansmblul ei;
       - Scrierile Sfinţilor Părinţi (Scrieri ale Sf.Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Maxim Mărturisitorul etc.): Sfinți care au trăit în primele 8 secole ce au scris opere menite să explice Sf.Scriptură sau să fixeze în scris tradiții orale trasmise prin viu grai de la Domnul Iisus și Apostoli, care nu au fost cuprinse în Biblie, inclusiv norme de viață duhovnicească;
       - Monumentele de arhitectură bisericească şi pictură: biserici, mănăstiri, icoane, scene biblice etc., ce cuprind și elemente care nu sunt întâlnite în Biblie sau care reprezintă într-un mod vizual și artistic învățăturile biblice;
       - Rânduiala slujbelor Bisericii (tipicul bisericesc, cărţile de slujbă): destinate slujirii în Biserică, cu învățături morale, de credință și istorice spuse într-o altă formă literară (ca și poeme, cântece etc.), incluzând și completări din tradiția orală a vremii, care s-a trasmis de la Domnului Iisus și Apostoli;
       - Actele martirice (viața și pătimirile martirilor din sec. II-IV, care au fost uciși pentru că erau creștini, iar din martiriul lor, lucrurile făcute de ei și cuvintele spuse putem învăța multe despre credința creștină, inclusiv lucruri nescrise în Biblie) şi vieţile sfinţilor (viața - modul de trăire duhovnicească și cuvintele despre viața duhovnicească, dar și învățături de credință ale sfinților din perioada de până în secolul al VIII-lea);
       - Obiceiuri bisericeşti, semne şi simboluri (ex. cum facem Sf. Cruce, pomenirile de după înmormântare, coliva etc).

       Există și un aspect dinamic al Sfintei Tradinții, însemnând că după secolul VIII, când a încetat fixarea acesteia, Biserica se poate adapta la cerințele societăților și timpurilor. Apar rugăciuni pentru diferite sfințiri (ex. rugăciunea pentru sfințirea mașinii), apar noi moduri de abordare a unor aspecte duhovnicești (ex. postul pentru minerii din minele de uraniu) etc.

Keyword
sfanta traditie    sf traditie    bisericii ortodoxe    definitie    explicatii    monumente ale sfintei traditii - cristis.ro     cristis.cris        
cristis.ro
All right reserved © Cristis   PHP Code, CSS Code, Design, Content: http://cristis.ro/. Conținutul prezentului site este exclusiv punctul de vedere al autorului, fără a implica nici o funcție, ocupație, instituție, companie, firmă.

Cristis.