1. Despre Sfintele Taine:
       Sfintele Taine sunt slujbe ale Bisericii, pe care le primeşte fiecare om/creştin, în parte, personal.
       Există 7 Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Spovedania (Mărturisirea), Împărtăşania (Euharistia), Cununia (Nunta, Căsătoria), Preoţia (Hirotonia) şi Sfântul Maslu
2. Primitorul:
       Pentru Sf. Botez primitorul este un om necreştin, în timp ce pentru restul Sfintelor Taine primitorul trebuie să fie creştin.
3. Săvârşitorul
       Sfintele Taine pot fi săvârşite de episcop şi preot. Excepţii: Sf. Botez, în caz excepţional, poate fi săvârşit de orice creştin, iar Preoţia poate fi săvârşită numai de către episcop.
4. Partea vazuta:
       Sfintele Taine folosesc următoarele materii: apă, Sfântul şi Marele Mir, untdelemn sfinţit, pâine şi vin, untdelemn sfinţit.
5. Partea nevazuta:
       Partea nevăzută este harul divin. Harul este energia nevăzută ce izvorăşte din fiinţa celor 3 Persoane ale Sfintei Treimi, necesară ajutorării oamenilor în urcuşul lor duhovnicesc.
       Excepţie face Sfânta Taină a Împărtăşaniei, prin care creştinul primeşte însuşi Izvorului harului: Trupul şi Sângele Domnului.
6. Efecte:
       Efectele Sfintelor Taine răspund la întrebarea: De ce trebuie să primim o Sfânta Taină? Ele arată rezultatul lucrării harului în primitorul unei anumite Sfinte Taine.